Energy Healer – Spiritual Achemist – Soul Reader – Spiritual Artist

 

 

Soul Reader

 

Jeg er født clairvoyant, clairsentient og claircognizant. Som barn havde jeg svært ved at forstå, hvad det var, jeg kunne. Men efterhånden, som jeg er blevet ældre, har den åndelige verden skubbet på, for at det spirituelle skulle fylde mere i mit liv. Jeg har altid kunnet mærke andre mennesker og vidste intuitivt, hvad de havde brug for.

Det har været en naturlig del af mig og derfor blev jeg nysgerrig på “hvorfor” og “hvordan”. Det ledte til, at jeg tog på spirituelt retreat hos Rikke Hertz på Bornholm og det kickstartede min spirituelle udviklingsrejse. Senere tog jeg uddannelsesforløbet til Clairvoyant Rådgiver hos Sebbastian Lorantius, som gav mig en større forståelse for mine egne evner og hvordan jeg hjælper den enkelte klient videre på bedste vis. Under uddannelsen havde jeg dog en klar fornemmelse af, at det jeg gav til klienterne ikke var en klassisk clairvoyance. Men noget langt dybere – en direkte kontakt med sjælen – med klientens sjælsessens.

Jeg har udviklet mine evner og min forståelse siden da og kan nu mere præcist definere det, jeg kan. Jeg er esoterisk Soul Reader. Ved en esoterisk Soul Reading læser jeg din energi og mærker din sjæl. Jeg ser dig, som den DU er. Som sjæl og som menneske. Det giver dig et dybere energetisk perspektiv. Hvad er dit dybere formål? Hvad er det, der karakteriserer din sjæl, din bevidsthed, den psykologi, der kommer til udfoldelse i dig? Det er en præcis aflæsning af dine energistrukturer. Esoterik handler om den indre psykologi. Hvordan er din energetiske dynamik? Hvad er dit sjælsformål? En Soul Reading giver dig en dybere indsigt, klarhed og guidance, så du står stærkere til at vælge den rette vej i livet for dig.

Hvad betyder esoterisk?

 

Esoterik er en spirituel, energetisk psykologi og en åndelig livsfilosofi. Selve ordet esoterisk betyder ”indre”. En esoterisk forståelse er en indre, bagvedliggende forståelse for tingene. Det er en årsagsrelateret forståelse og ikke en overfladerelateret forståelse.

Det handler om den indre betydning og det dybere formål. En esoterisk opfattelse af tingene flytter fokus fra det ydre og ind mod kernen – din sjæl. Det er en åndeligt baseret, bevidsthedsmæssig sjælsindsigt i dig som sjæl og som menneske, men også kollektivt i verden.

Energy Healer

 

Jeg er født healer og er uddannet Reiki Master Healer hos Jeanie Marie Solberg og Engle healer hos Marzcia Techau og arbejder med de dybere energimæssige sammenhænge indenfor healing. Jeg udvikler hele tiden mine evner inden for healing og har valgt overordnet at definere min healing som Energy Healing, fordi jeg ser og mærker alt som energi. Alt er energi. Vi består allesammen af energi. Ved en Energy Healing hos mig sker der en sammensmeltning af krop, sind og sjæl, så du som klient føler dig centreret og kan være i dig selv. Du får den healing og de budskaber, du har brug for, dér hvor du er. Det giver dig ro og power til at turde stå stærkt i dig selv og fokusere på alt det positive i livet.

Spiritual Coach

 

Som en essentiel del af arbejdet med den enkelte klient, er det vigtigt at kunne støtte op omkring Energy Healing med spirituel coaching, som jeg også kalder Spiritual Alchemy. Det er videnskaben inden for spirituel oplysning og indre frigørelse. Om transformation og forandring. Det handler om at frigøre dit spirituelle selv, at frigøre dig fra dine indre sår, dine overbevisninger, din manglende forbindelse til din sjæl og andre selvdestruktive mønstre indeni dig. Målet er, at du kan leve dit liv i frihed og flow. Som Spiritual Alchemist ser jeg dig først og fremmest, som den du er inderst inde, jeg ser din sjæl.

 Min baggrund

 

Jeg har en kreativ baggrund, hvor jeg i mange år har arbejdet som grafisk designer, både i reklamebranchen og senere i maskinbranchen og jeg er også uddannet voksenunderviser. Jeg fokuserer fortsat på at styrke mit spirituelle arbejde og udvikling gennem studier og workshops, spirituelle rejser, netværk, power sitting, arbejde i spirituelle cirkler og gennem daglig meditation. Det er også vigtigt for mig at prioritere noget af min tid på at kanalisere universel healing i mine spirituelle healingsmalerier, Spiritual Healing Art by Christina Svenningsen