Energy Healer – Spiritual Alchemist – Soul Reader – Spiritual Mentor

 

 

Soul Reader

 

Jeg er født clairvoyant, clairsentient og claircognizant. Som barn havde jeg svært ved at forstå, hvad det var, jeg kunne. Jeg følte mig ofte meget anderledes og alene som barn og i min ungdom. I forbindelse med en kæmpe livskrise, skubbede den åndelige verden på, for at det spirituelle skulle fylde mere i mit liv. Det er mit kald at vise andre vejen til at stå stærkt i deres eget lys og træde ind i deres nye og bedste version af dem selv med autenticitet og værdighed.

Jeg har altid kunnet mærke andre mennesker og vidste intuitivt, hvad de havde brug for. Det har været en naturlig del af mig og derfor blev jeg nysgerrig på “hvorfor” og “hvordan”. Det ledte til, at jeg tog på spirituelt retreat hos Rikke Hertz på Bornholm og det kickstartede min spirituelle udviklingsrejse. Senere tog jeg uddannelsesforløbet til Clairvoyant Rådgiver hos Sebbastian Lorantius, som gav mig en større forståelse for mine egne evner og hvordan jeg hjælper den enkelte klient videre på bedste vis. Under uddannelsen havde jeg dog en klar fornemmelse af, at det jeg gav til klienterne ikke var en klassisk clairvoyance. Men noget langt dybere – en direkte kontakt med sjælen – med klientens sjælsessens.

Jeg har udviklet mine evner og min forståelse siden da og kan nu mere præcist definere det, jeg kan. Jeg er Soul Reader. Ved en Soul Reading læser jeg din energi og mærker din sjæl. Jeg ser dig, som den DU er. Som sjæl og som menneske. Det giver dig et dybere energetisk perspektiv. Hvad er dit dybere formål? Hvad er det, der karakteriserer din sjæl, din bevidsthed, den psykologi, der kommer til udfoldelse i dig? Vi flytter fokus fra det ydre og ind mod kernen, din sjæl. Det er en åndeligt baseret, bevidsthedsmæssig sjælsindsigt i dig som sjæl og som menneske, men også kollektivt i verden. Det er en præcis aflæsning af dine energistrukturer. Hvad er dit sjælsformål? En Soul Reading giver dig en dybere indsigt, klarhed og guidance, så du står stærkere til at vælge den rette vej i livet for dig.

Energy Healer

 

Jeg er født healer og er uddannet Reiki Master Healer hos Paloma Zendings og Engle healer hos Marzcia Techau og arbejder med de dybere energimæssige sammenhænge indenfor healing. Jeg udvikler hele tiden mine evner inden for healing og har valgt overordnet at definere min healing som Energy Healing, fordi jeg ser og mærker alt som energi. Alt er energi. Vi består allesammen af energi. Ved en Energy Healing hos mig sker der en sammensmeltning af krop, sind og sjæl, så du som klient føler dig centreret og kan være i dig selv. Du får den healing og de budskaber, du har brug for, dér hvor du er. Det giver dig ro og power til at turde stå stærkt i dig selv og fokusere på alt det positive i livet.

Spiritual Alchemist & Mentor

Når jeg arbejder med klienter, der gennemgår en spirituel opvågning eller kundalini rejsning bruger jeg mine egne erfaringer sammen med den kanaliserede spirituelle alkymi og healing til at støtte og hjælpe klienten bedst muligt. Spirituel Alkymi er videnskaben inden for spirituel oplysning og indre frigørelse. Om transformation og forandring. Det handler om at frigøre dit spirituelle selv, at frigøre dig fra dine indre sår, dine overbevisninger, din manglende forbindelse til din sjæl og andre selvdestruktive mønstre indeni dig. Målet er, at du kan leve dit liv i frihed og flow. Som Spiritual Alchemist ser jeg dig først og fremmest, som den du er inderst inde, jeg ser din sjæl.

Jeg har selv gået vejen og kan derfor mærke ind og facilitere præcis dét, klienten har brug for. En spirituel opvågning eller en kundalini rejsning kan være en udfordrende og smertefuld psykisk og fysisk udvikling, som kan være svær at forstå og gå igennem på egen hånd. Derfor kan det være en god idé at have en mentor, der kan guide og støtte hele vejen. Lige nu er der er flere og flere mennesker, der vågner op til en større sandhed om Universet og om sig selv. At vågne op er at turde at se sig selv og verden på en ny måde, der gavner os alle.

 Min baggrund

 

Jeg har en kreativ baggrund, hvor jeg i mange år har arbejdet som grafisk designer, både i reklamebranchen og senere i maskinbranchen og jeg er også uddannet voksenunderviser. Jeg fokuserer fortsat på at styrke mit spirituelle arbejde og udvikling gennem studier og workshops, spirituelle rejser, netværk, power sitting, arbejde i spirituelle cirkler og gennem daglig meditation. Det er også vigtigt for mig at prioritere noget af min tid på at kanalisere universel healing i mine spirituelle healingsmalerier, Spiritual Healing Art by Christina Svenningsen